Tổng tài sản là gì? Tương quan giữa tổng tài sản và nguồn vốn

by My Trần

Ai cũng nên trang bị cho mình kiến thức tài chính cơ bản. Đơn cử là phải trả lời những câu hỏi như tổng tài sản là gì, nguồn vốn là gì. Chúng sẽ hỗ trợ cho bạn rất nhiều cả trong công việc và cuộc sống. Hiểu được tài sản và nguồn vốn trong nguyên lý kế toán, bạn sẽ có cách tiếp cận sâu hơn về các vấn đề tài chính.

Tổng tài sản 

Tài sản và nguồn vốn là hai được lượng quan trọng trong nguyên lý kế toán. Để minh họa rõ hơn, bạn có thể thấy rằng giá trị của tổng tài sản luôn bằng giá trị của tổng nguồn vốn. Để tính giá trị tổng tài sản, ta sẽ lấy tổng nguồn vốn chủ sở hữu cộng cho tổng nợ phải trả.

Theo các nhìn nhận của các kế toán và kiểm toán viên, tài sản thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức khi và chỉ khi:

 • Có quyền sở hữu, nắm giữa đối với tài sản không đăng ký và đã thực hiện đăng ký đối với tài sản cần đăng ký (Đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu xe,…). Có quyền định đoạt, mua bán, tiêu hủy tài sản.
 • Giá trị của tài sản có thể dễ dàng xác định được.
 • Tài sản có ý nghĩa nhất định trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
READ  BLACK CARD LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN ĐỂ SỞ HỮU?

Tài sản trong kế toán là gì?

Tổng tài sản là gì? Tổng tài sản được phân chia thành tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Trong đó, mỗi loại tài sản sẽ bao gồm các đặc điểm riêng và khoản thu khác nhau, cụ thể là:

1. Tìm hiểu sâu về tài sản ngắn hạn

Tài sản trong ngắn hạn có tính thanh khoản cao. Tài sản ngắn hạn còn có tên gọi khác là tài sản lưu động. Loại tài sản này thời có thời hạn 1 năm. Một số ví dụ tiêu biểu cho tài sản ngắn hạn là:

 • Tiền mặt hay tiền trong ngân hàng của doanh nghiệp được gửi dưới dạng tiền gửi thanh toán hoặc tiền gửi kỳ hạn dưới 1 năm.
 • Tài sản sử dụng cho mục đích đầu tư ngắn hạn. Khoản đầu tư thời có kỳ hạn dưới 1 năm và dễ dàng thanh khoản.
 • Các khoản nợ có thể thu trong ngắn hạn.
 • Các sản phẩm tồn kho có thể dễ dàng thanh lý hoặc bán buôn. Lưu ý, hàng tồn kho phải có giá trị và có thể xác định dễ dàng và khách quan.
 • Các loại nguyên vật liệu tồn kho có thể bán lại hoặc thanh lý.
 • Các khoản cọc, trả trước, tạm ứng có thể dễ dàng thu hồi được.
READ  Cần bao nhiêu tiền để chơi chứng khoán?

2. Trong dài hạn tổng tài sản là gì?

Theo góc nhìn của nguyên lý kế toán, tài sản được phân vào loại dài hạn khi đó là khoản đầu tư trên 1 năm hoặc tài sản có giá trị trên 30 triệu đó. Một số tài sản trong dài hạn tiêu biểu là:

 • Phân nhóm tài sản cố định: Nhà máy, thiết bị sản xuất.
 • Các tài sản trí tuệ phục vụ cho quy trình sản xuất và kinh doanh.
 • Khoản đầu tư trên 1 năm.
 • Các khoản nợ trên 1 năm mới có thể thu hồi.

Giải đáp tổng tài sản là gì thông qua nguồn vốn

Trong bảng báo cáo tài chính, tổng tài sản sẽ bằng với tổng nguồn vốn. Vì vậy thông qua việc tìm hiểu về nguồn vốn, chúng ta có thể biết thêm tổng tài sản là gì.

1. “Giải ảo” cụm từ nguồn vốn

Nguồn vốn của doanh nghiệp bao gồm tài sản cố định và các khoản khác có thể huy động được nhằm phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp gặp vấn đề về tài chính hay phá sản, thì nguồn vốn này sẽ giúp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ.

2. Có 2 loại nguồn vốn với tính chất khác nhau

a. Vốn của chủ sở hữu

Vốn của chủ sở hữu bao gồm nguồn vốn kinh doanh và lợi nhuận chưa phân phối. Đó cũng có thể là tài sản từ các quỹ trong doanh nghiệp và nguồn vốn khác của chủ sở hữu.

READ  Bull trap là gì và phương pháp phòng tránh khi bull trap xuất hiện?

b.Nợ

Nợ nhằm để chỉ số tiền mà doanh nghiệp thực hiện vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đó cũng có thể là các khoản nợ phải trả cho đối tác, các cơ quan nhà nước, nợ tiền lương cho nhân viên.

Tương quan giữa tổng nguồn vốn và tổng tài sản là gì?

Nguồn vốn và tổng tài sản là hai khía cạnh phản ánh chân thật tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong đó, khi phân tích các tài khoản có trong nguồn vốn, nhà đầu tư sẽ dễ dàng biết được cơ cấu nguồn vốn và tỷ trọng đòn bẩy tài chính mà doanh nghiệp đang sử dụng. Tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn sở dĩ vì tài sản mà doanh nghiệp có là được tài trợ từ nguồn vốn. Có thể nói, tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn là nguyên lý bất di bất dịch trong nguyên lý kế toán. 

Tổng kết

Hiểu được tổng tài sản là gì, nhìn vào bảng cân đối kế toán bạn sẽ biết được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Không những vậy còn có thể biết rằng doanh nghiệp đang sở hữu chiến lược phát triển hiệu quả hay không và tầm nhìn của doanh nghiệp trong ngắn hạn. Từ đó có cơ sở đầu tư chính xác hơn.

You may also like

1 comment

דירה דיסקרטית בחולון 15/08/2022 - 05:09

Very good article. I definitely appreciate this website. Stick with it!

Reply

Leave a Comment